Կալիֆոռնիայի Վաստակած եկամտի հարկային վարկ

(ԿալՎԵՀՎ)

Կալիֆոռնիայի Վաստակած եկամտի հարկային վարկ (ԿալՎԵՀՎ)

Նահանգապետ Ջերի Բրաունը և նահանգային օրենսդրական մարմինը առաջին անգամ ընդունել են Կալիֆոռնիայի Վաստակած եկամտի հարկային վարկը (ԿալՎԵՀՎ): Կալիֆոռնիան միացավ 24 մյուս նահանգներին և Կոլումբիայի շրջանին՝ ընդունելով նահանգային ՎԵՀՎը ի հավելումն դաշնային ՎԵՀՎի:

Ի՞նչ է Կալիֆոռնիայի Վաստակած եկամտի հարկային վարկը (ԿալՎԵՀՎ)

  • ԿալՎԵՀՎը հարկային վարկի դրամական փոխհատուցում է, որը գումար է վերադարձնում Կալիֆոռնիայի աշխատող ընտանիքների և անհատների գրպանը:
  • Ընդունման առաջին տարում ԿալՎԵՀՎը համալրեց մոտ 385,000 ընտանիքների եկամուտները, որոնք միասին ստացան գրեթե $200 միլիոն վարկի դրամական փոխհատուցում:

Ես համապատասխանու՞մ եմ պահանջներին

Դուք կարող եք համապատասխանել ԿալՎԵՀՎի պահանջներին, եթե՝

  • Ձեր վաստակած եկամուտը (http://caleitc4me.org/earned-income/) որոշակի սահմաններում է (տե՛ս ստորև աղյուսակը), ՆԱԵՎ
  • Դուք, ձեր կինը/ամուսինը և պահանջներին համապատասխանող երեխաները (http://caleitc4me.org/qualifying-children/) բոլորն էլ ունեն սոցիալական ապահովագրության համար (ՍԱՀ), ՆԱԵՎ
  • Դուք չեք օգտվում «ամուսնացած/ԳՀԿ (գրանցված համատեղ կեցություն) առանձին հայտարարագրմամբ» հայտարարագրման կարգավիճակից, ՆԱԵՎ
  • Դուք հարկային տարվա կեսից ավելին բնակվել եք Կալիֆոռնիայում

Ինչպե՞ս են ԿալՎԵՀՎը և դաշնային ՎԵՀՎը գործելու միասին

Երկու վարկն էլ հասանելի են լինելու այս հարկային սեզոնում և կարող են տրամադրել ձեզ փոխհատուցում կամ պակասեցնել ձեր հնարավոր պարտավորությունների չափը:

ԿալՎԵՀՎի պահանջներին համապատասխանող Կալիֆոռնիայի բնակիչները հավանական է, որ կհամապատասխանեն նաև դաշնային ՎԵՀՎի պահանջներին: Դա զգալիորեն կավելացնի պահանջներին համապատասխանող ընտանիքների և անհատների տնային տնտեսությունների եկամուտները:

Չե՞ք համապատասխանում ԿալՎԵՀՎի պահանջներին: Փորձեք դաշնային ՎԵՀՎը (http://caleitc4me.org/federal-earned-income-tax-credit/).

Ազդեցության վերաբերյալ եզրակացություն

Օգնել աշխատող ընտանիքներին, որպեսզի առաջընթացի հնարավորություն ստանան: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ՎԵՀՎ ստացող ընտանիքների երեխաները ավելի լավ են սովորում դպրոցում, ավելի հակված են քոլեջում սովորելու և շատ գումար վաստակելու՝ պայծառ ապագա ապահովելով հաջորդ սերնդի համար: Ծայրը ծայրին հասցնող ընտանիքները միջոցներ կունենան՝ խնայողական հաշիվ բացելու, օգտագործված մեքենա գնելու, ընթացիկ վճարումները կատարելու կամ կրթության ծախսերը հոգալու համար:

Գործընկերներ

Partners

Կապ

joanna.co@ypiusa.org
(213) 673-5952

Նմանատիպ ծրագրեր գտնելու համար

Previous PostVOLUNTEER
Next Postカリフォルニア勤労所得の税額控除(CalEITC)